luni, 8 februarie 2010

Publicat in Acte oficiale

Regulament Rotary Club Valea Prahovei

Voteaza articol:
(0 voturi, medie: 0,00 din 5)
Încarc...
· 3.532 afisari

rotary24-inch

REGULAMENT INTERIOR AL CLUBULUI ROTARY BUSTENI – VALEA PRAHOVEI

Art. I – ALEGEREA MEMBRILOR COMITETULUI SI CONDUCATORILOR

1 – In cadrul unei reuniuni curente, cu o luna inaintea reuniunii de alegeri a conducatorilor, presedintele in functie solicita membrilor clubului nominalizarea candidatilor pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar, trezorier si trei (3) membrii ai comitetului. Nominalizarile pot fi prezentate de o comisie de nominalizare sau de participantii la reuniune, sau in ambele moduri, dupa cum va decide clubul. In cazul in care se adopta variant comisiei de nominalizare, aceasta va fi constituita in functie de procedura stabilita de Club. Nominalizarile facute din timp vor fi trecute pe un buletin de vot in ordine alfabetica sub fiecare functie si vor fi supuse la vot la reuniunea anuala de alegeri. Candidatii pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar si trezorier, care au obtinut majoritatea voturilor, vor fi declarati alesi in functiile respective. Cei trei candidati la functia de membrii ai Comitetului care au obtinut majoritatea voturilor vor fi declarati alesi in aceasta functie. Presedintele astfel ales va functiona ca membru al Comitetului, in calitate de presedinte-ales, in cursul anului care incepe cu 1 Iulie urmator alegerii si isi va asuma functia de presedinte in prima zi de 1 Iulie care urmeaza anului  in care a functionat ca membru al Comitetului in calitate de  presedinte ales.

2 – Conducatorii si membrii astfel alesi, impreuna cu presedintele care iese, vor constitui Comitetul Clubului. In saptamana care va urma alegerilor, Comitetul ales al Clubului se va reuni si va alege un membru al Clubului ca sef de protocol.

3 – Orice loc vacant in Comitetul Clubului sau in orice alta functie va fi completat conform deciziei celorlalti membri ai Comitetului.

4 – Orice loc vacant in orice functie de conducator-ales sau membru-ales va fi completat conform deciziei celorlalti membrii ai Comitetului-ales.

Art. IICOMITETUL CLUBULUI

Organul de conducere al acestui Club va fi Comitetul Clubului constand din 9 membrii ai Clubului alesi conform ART.1 al prezentului Regulament Interior si anume: presedintele, vicepresedintele, presedintele-ales, secretarul, trezorierul, presedintele care iese si trei (3) membrii ai Comitetului.

Art. III INDATORIRILE CONDUCATORILOR CLUBULUI

1 – Presedintele

Ii revine indatorirea de a prezida reuniunile Clubului si Comitetului si de a indeplini orice alte indatoriri proprii functiei de presedinte.

2 – Presedintele ales

Ii revine indatorirea de a fi membru al Comitetului Clubului si de a indeplini orice alte indatoriri stabilite de presedinte sau de Comitet.

3 – Vicepresedintele

Ii revine indatorirea de a prezida reuniunile Clubului si ale Comitetului in absenta presedintelui si de a indeplini orice alte indatoriri proprii functiei de vicepresedinte.

4 – Secretarul

Ii revine indatorirea de a tine la zi situatia membrilor Clubului, de a inregistra participarea acestora la reuniuni, de a trimite convocarile pentru reuniunile Clubului, Comitetului si comisiilor, de a intocmi si pastra procesele-verbale ale acestor reuniuni, de a redacta rapoartele solicitate catre R.I. , inclusiv:

– rapoartele semestriale cu numarul membrilor Clubului care vor fi trimise secretarului general al R.I. la 1 Ianuarie si 1 Iulie ale fiecarui an;

– rapoartele intermediare catre secretarul general al R.I., la 1 Octombrie si 1 Aprilie, pentru fiecare membru activ, decan activ si retras din afaceri care a fost ales ca membru al Clubului de la inceputul lui Iulie sau Ianuarie al perioadei semestriale de raportare;

– raportul asupra schimbarilor intervenite in numarul membrilor, care va fi adresat secretarului general al R.I.;

– raportul lunar asupra participarii la reuniunile Clubului, care va fi trimis guvernatorului districtului, imediat dupa ultima reuniune a lunii;

– strange si remite catre R.I. costul abonamentelor la “The Rotarian”;

– totodata indeplineste orice alte indatoriri proprii functiei de secretar.

5 –Trezorierul

Ii revine indatorirea de a avea in pastrare toate fondurile Clubului, raportand situatia financiara a Clubului anual sau la orice alta data, la cererea Comitetului si de a indeplini orice alte indatoriri proprii functie de trezorier. La retragerea din functie, trezorierul va preda trezorierului care intra, sau presedintelui, toate fondurile, conturile sau orica alte bunuri ale Clubului.

6 – Seful de protocol

Indatoririle sale vor fi cele stabilite in mod obisnuit acestei functii si oricare altele care  ii vor fi atribuite de catre presedinte sau Comitet.

Art. IVREUNIUNI

1 – Reuniunea anuala

O reuniune anuala a acestui Club se va tine pe data de ………in fiecare an; la aceasta reuniune anuala va avea loc alegerea conducatorilor si membrilor Comitetului care vor functiona in anul urmator.

Nota: ART.IV – paragraf 2 – din Statutul tip al Clubului Rotary prevede ca: “O reuniune anuala pentru alegerea conducatorilor Clubului va avea loc pana la 31 Decembrie cel mai tarziu, urmand dispozitiile Regulamentului Interior.”

2 – Reuniunile curente

Aceste reuniuni se vor tine saptamanal in ziua de vineri la ora 17. In cazul unor schimbari sau al anularii unei reuniuni curente , o notificare corespunzatoare va fi comunicata tututror membrilor Clubului.

La fiecare reuniune curenta, toti membrii Clubului, cu exceptia membrilor de onoare (sau a celor motivati de Comitetul de conducere al acestui Club, conform art.VII – paragraph 3 – al Statutului tip al Clubului Rotary), vor fi inregistrati ca prezenti sau absenti. Se considera prezent acel membru al Clubului care a participat la cel putin 60% din durata unei reuniuni obisnuite, fie la acest Club, fie la orice alt Club Rotary.

3 – O treime din numarul total al membrilor constituie cvorumul la reuniunile anuale si curente ale acestui Club (cu exceptia prevederilor subparagrafului 2.020.4 din regulamentul R.I.).

4 – Reuniunile curente ale Comitetului vor avea loc in ziua de ……….. a fiecarei luni. Reuniuni special ale Comitetului vor fi convocate de catre presedinte oricand va considera necesar, sau la cererea a doi (2) membri ai Comitetului, cu notificarea corespunzatoare.

5 – O majoritate a membrilor Comitetului va constitui cvorumul Comitetului.

Art. VTAXE SI COTIZATII

1 – Taxa de admitere va fi de 100$ si va fi achitata de catre candidat inainte de a fi considerat membru al Clubului.

2 – Cotizatia anuala a membrilor va fi de 60$, care se achita in doua rate semestriale la 1 Iulie si 1 Ianuarie, cu mentiunea ca 6$ din fiecare rata semestriala sunt destinati achitarii abonamentului fiecarui membru la revista “The Rotarian”.

(Nota: Pretul abonamentului anual la revista “The Rotarian” este de 12$).

Art. VIMODUL DE VOTARE

Hotararile acestu Club vor fi luate prin vot oral (viva voce) cu exceptia alegerii conducatorilor si membrilor Comitetului care se va face prin buletine de vot.

Art. VIICOMISIILE

1 – a) Presedintele, cu aprobarea Comitetului, va numi urmatoarele comisii permanente:

– comisia pentru actiuni interne;

– comisia pentru actiuni pe linie profesionala;

– comisia pentru actiuni de interes public;

– comisia pentru actiuni internationale.

b) Daca va considera necesar, presedintele, cu aprobarea Comitetului, va numii de asemenea comisii pentru anumite activitati specifice ale comisiilor permanente.

c) Comisiile pentru actiuni interne , pe linie profesionala, de interes public si internationale sunt constituite fiecare dintr-un sef de comisie numit de catre presedinte, dintre membrii Comitetului si din inca cel putin alti doi (2) membrii.

d) Presedintele va fi membru din oficiu (ex-officio) al tuturor comisiilor , astfel incat va avea toate privilegiile celorlalti membrii.

e) Fiecare comisie vat trata acele directii de actiune stipulate prin Regulamentul Interior al Clubului, ca si acele directii suplimentare de actiune stabilite de catre presedinte sau Comitet. Cu exceptia cazului in care Comitetul le acorda o competenta speciala, aceste comisii nu vor intreprinde niciun fel de actiuni inainte de a intocmi un raport care va fi supus spre aprobare Comitetului.

f) Presedintele poate numi una sau mai multe comisii tratand diferite aspecte ale activitatilor   de tineret, care, in functie de responsabilitatile respective, pot fi subordonate uneia sau tuturor comisiilor pentru actiuni pe linie profesionala, de interes public si internationale. Acolo unde este posibil , la numirea acestor comisii se va avea in vedere asigurarea continuitatii in activitatea membrilor, fie prin numirea unuia sau mai multor membrii pentru al doilea mandat, fie prin numirea unuia sau mai multor membrii pentru un mandate de doi ani.

2        – Comisia pentru actiuni interne

a)      Presedintele comisiei pentru actiuni interne va fi responsabil pentru toate activitatile referitoare la actiunile interne ale Clubului si va dirija si coordona toate comisiile numite pentru activitatile specifice ale actiunilor interne.

b)      Comisia pentru actiuni interne va fi constituita din seful comisiei pentru actiuni interne si sin sefii tuturor comisiilor numite pentru activitatile specifice, ale comisiei pentru actiuni interne.

c)      Presedintele, cu aprobarea Comitetului, va numi urmatoarele comisii pentru activitatile specifice ale actiunilor interne:

– comisia pentru asiduitate;

– comisia pentru buletin al Clubului;

– comisia pentru camaraderie;

– comisia pentru reviste;

– comisia pentru primirea noilor membrii;

– comisia pentru sporirea efectivului;

– comisia pentru programe ;

– comisia pentru relatii publice.

Se va numi, in fiecare an, un membru pentru urmatoarele comisii:

– comisia pentru clasificare;

– comisia pentru difuzarea informatiei Rotary.

d)     Presedintele va insarcina pe presedintele-ales  sau pe vicepresedinte cu misiunea de a supraveghea si coordona activitatea comisiilor pentru clasificare , pentru primirea noilor membrii, pentru sporirea efectivului si pentru difuzarea informatiei Rotary.

e)      Acolo unde este posibil, la numirea comisiilor pentru actiuni interne se va avea in vedere asigurarea continuitatii in activitatea membrilor, fie prin numirea unuia sau a mai multor membrii pentru un al doilea mandat, fie prin numirea unuia sau a mai multor membrii pentru un mandate de doi ani.

f)       Comisiile pentru clasificare si pentru difuzarea informatiei Rotary vor fi constituite fiecare din trei (3) membrii, un membru al fiecarei comisii fiind numit in fiecare an pentru un mandat de trei (3) ani. Primele numiri facute conform acestei prevederi vor fi facute dupa cum urmeaza: un membru pentru un mandat de un an; un membru pentru un mandat de doi (2) ani; un membru pentru un mandat de trei (3) ani.

g)      Comisia pentru reviste va include, acolo unde este posibil, pe redactorul buletinului Clubului si un reprezentant al presei locale sau un agent de publicitate, membru al Clubului.

3        – Comisia pentru actiuni de interes public

a)      Presedintele comisiei pentru actiuni de interes public va fi responsabil pentru toate activitatile referitoare la actiunile de interes public si va supraveghea si coordona activitatea tuturor comisiilor numite pentru activitatile specific ale comisiei pentru actiuni de interes public.

b)      Comisia pentru actiuni de interes public va fi constituita din seful comisiei pentru actiuni de interes public si din sefii tuturor comisiilor numite pentru activitatile specifice ale actiunilor de interes public.

c)      Presedintele cu aprobarea Comitetului, va numi urmatoarele comisii pentru activitatile specifice ale comisiei pentru actiuni de interes public:

– comisia pentru dezvoltare umana;

– comisia pentru dezvoltare comunitara;

– comisia pentru protectia mediului;

– comisia pentru parteneriat in slujba actiunilor de ajutorare.

Art. VIII INDATORIRILE COMISIILOR

1 – Comisia pentru actiuni interne

Aceasta comisie va elabora si va pune in aplicare programe care vor indruma si sprijini pe membrii acestui Club in indeplinirea responsabilitatilor lor referitoare la actiunile interne. Seful comisiei pentru actiuni interne va fi responsabil pentru reuniunile curente ale comisiei si va raporta Comitetului toate activitatile legate de actiuni interne.

a)      Comisia pentru asiduitate

Aceasta comisie va concepe mijloace pentru a incuraja participarea la toate reuniunile Rotary, inclusiv participarea tuturor membrilor Clubului la conferintele districtuale, reuniunile inter-cluburi, conferinte regionale si internationale. Aceasta comisie va incuraja in mod deosebit prezenta la reuniunile curente ale acestui Club sau ale altor cluburi atunci cand vreun membru se gaseste in imposibilitatea de a participa la reuniunile acestui Club; va inform ape toti membrii asupra cerintelor referitoare la prezenta; va promova stimulente mai bune pentru o participare sporita; va cauta sa determine sis a elimine circumstantele care conduc la o participare nesatisfacatoare.

b)      Comisia pentru clasificare

Aceasta comisie va intocmi un studiu al clasificarilor comunitatii la inceputul fiecarui an Rotarian, dar nu mai tarziu de 31 august; pe baza acestui studiu, intocmeste un tabel al clasificarilor cu pozitiile ocupate si vacante, folosind principiul clasificarilor; va revizui, atunci cand este necesar, clasificarile reprezentate in Club si se va consulta cu Comitetul in toate problemele legale ale clasificarii.

c)      Comisia pentru buletinul Clubului

Aceasta comisie va urmari, prin publicarea unui buletin saptamanal al Clubului, sa stimuleze interesul pentru activitatile Clubului si sa sporeasca participarea membrilor, sa anunte progranul reuniunii urmatoare, sa expuna principalele probleme ale reuniunii anterioare, sa promoveze camaraderia, sa contribuie la educarea tututror membrilor in spiritual Rotary si sa difuzeze  informatiile despre Club, despre membrii sai si despre programul mondial Rotary.

d)     Comisia pentru camaraderie

Aceasta comisie va promova cunoasterea si prietenia in randul membrilor, va incuraja participarea acestora la activitatile de agrement si sociale, organizate de Rotary si va indeplini, in scopul realizarii obiectivelor generale ale Clubului, toate misiunile care ii vor fi stabilite de catre presedinte sau Comitet.

e)      Comisia pentru reviste

Aceasta comisie va stimula interesul membrilor pentru revista “The Rotarian”;va organiza o luna a revistei; va face, lunar, o scurta prezentare generala a revistei, axata pe programele curente ale Clubului; va incuraja folosirea revistei pentru atragerea de noi membrii; va distribui o copie a revistei interlocutorilor ne-rotarieni; va asigura sprijin international si alte contributii speciale pentru  biblioteci, spitale, scoli si alte sali de lectura; va trimite articole si fotografii redactorului revistei si va pune, pe toate caile, revista in serviciul membrilor Clubului si al ne-rotarienilor.

f)       Comisia pentru primirea noilor membrii

Aceasta comisie va examina toate propunerile de primire de noi membrii, va cerceta amanuntit caracterul, statutul professional, pozitia sociala si comunitara si, in general, eligibilitatea persoanelor propuse pentru admiterea in Club si va face cunoscute deciziile sale, intr-un raport inaintat Comitetului.

g)      Comisia pentru sporirea efectivului

Aceasta comisie analizeaza permanent pozitiile ocupate si pozitiile vacante din tabelul cu clasificarile Clubului, propune Comitetului personae calificate pentru a ocupa pozitiile vacante, intocmeste un program de sporire a efectivului de membri, ii stimuleaza pe toti membrii clubului sa faca propuneri de noi membrii si initiaza actiuni privind “ Luna primirii de noi membrii”(luna august).

h)      Comisia pentru programe

Aceasta comisie va pregati si stabili programele pentru reuniunile curente si speciale ale Clubului si va initia actiuni privind “Luna de sensibilizare Rotary” (luna ianuarie).

i)        Comisia pentru relatii publice

Aceasta comisie va elabora si pune in aplicare programe prin care:

– ofera publicului o informare generala despre Rotary, despre istoria sa, despre obiectivele si scopul sau;

– asigura Clubului o publicitate adecvata.

j)        Comisia pentru difuzarea informatiei Rotary

Aceasta comisie va inform ape viitorii membri despre privilegiile si responsabilitatile membrilor Clubului Rotary; va inform ape membrii Clubului despre istoria, obiectivele si activitatile Rotary la toate nivelurile; va supraveghea orientarea noilor membrii in primul lor an de activitate in Club si va initia actiuni privind Luna Publicatiilor (luna aprilie).

2 – Comisia pentru actiuni pe linie profesionala

Aceasta comisie va elabora si pune in aplicare programe care vor indruma si sprijinii pe membrii acestui Club in vederea angajarii lor in actiuni pe linie profesionala si imbunatatirii standardelor generale ale activitatii in respectivele lor profesii; va initia actiuni privind Luna Actiunilor pe Linie Profesionala (luna Octombrie). Seful acestei comisii va fi responsabil pentru toate actiunile pe linie profesionala al Clubului si va supraveghea si coordona activitatea oricarei comisii care poate fi numita pentru activitatile specifice ale comisiei pentru actiuni pe linie profesionala.

3– Comisia pentru actiuni de interes public

Aceasta comisie va elabora si va pune in aplicare programe care vor indruma si sprijini pe toti membrii acestui Club in asumarea responsabilitatilor lor in relatiile de interes public. Seful acestei comisii va fi responsabil pentru actiunile de interes public ale Clubului si va supraveghea si coordona activitatea oricarei comisii care poate fi numita pentru activitatile specifice ale comisiei pentru actiuni de interes public.

a)      Comisia pentru dezvoltare umana

Aceasta comisie va elabora si pune in aplicare programe care vor indruma si sprijinii pe toti membrii acestui Club pentru a se preocupa, in cadrul comunitatii, de bunastarea semenilor de toate categoriile, pe toata durata vietii acestora, asigurand ajutor si sprijin celor aflati la nevoie.

b)      Comisia pentru dezvoltarea comunitara

Aceasta comisie va elaborasi pune in aplicare programe care vor indruma si sprijinii pe membrii acestui Club in activitatea de imbunatatire a conditiilor de trai ale comunitatii prin ameliorarea conditiilor materiale si a facilitatilor existente in comunitate.

c)      Comisia pentru protectia mediului

Aceasta comisie va elabora si va pune in aplicare programe care vor indruma si sprijini pe membrii acestui Club in activitatea de control si de ameliorare a conditiilor de mediu ale comunitatii.

d)     Comisia pentru parteneriat in slujba actiunilor de ajutorare

Aceasta comisie va elabora si va pune in practica programe care vor indruma si sprijini pe membrii acestui Club in activitatea de promovare a relatiilor cu alte organizatii patronate de Rotary si de cooperare cu acestea in diferite actiuni.

4– Comisia pentru actiuni internationale

Aceasta comisie va elabora si pune in aplicare programe care vor indruma si sprijinii pe membrii acestui Club in asumarea responsabilitatilor ce le revin in domeniul actiunilor internationale. Seful acestei comisii va fi responsabil pentru actiunile internationale ale Clubului si va supraveghea si coordona activitatea oricarei comisii care poate fi numita pentru activitatile specifice ale comisiei pentru actiuni internationale.

Art. IX PERMISIUNI PENTRU A ABSENTA

Pe baza unei cereri scrise adresata Comitetului, in care se prezinta un motiv valabil si suficient, un membru al Clubului poate primi permisiunea de a absenta de la reuniunile clubului pe o durata specifica de timp.

(Nota: aceasta permisiune de a absenta are rolul de a preveni pierderea unui membru; dar nu acorda Clubului dreptul de a-l considera present pe membrul in cauza. In afara de cazul in care membrul participa la o reuniune obisnuita a unui alt Club Rotary, membrul motivat este considerat absent, cu exceptia absentei autorizate de prevederile ART.VII – paragraf 3 – al Statului tip al Clubului Rotary care nu este inregistrata in actul de prezenta al Clubului ).

Art. X FINANTE

1 – Trezorierul va depune toate fondurile Clubului la o banca desemnata de Comitet.

2 – Toate facturile vor fi achitate numai prin documente legale semnate de trezorier, pe baza documentelor justificative (decont, chitanta) semnate de alti doi (2) conducatori ai Clubului. O verificare completa a tuturor operatiilor financiare ale Clubului va fi efectuata in fiecare an de catre un expert contabil autorizat sau de catre oricare alta persoana calificata, desemnata de Comitet.

3 – Conducatorii care au in grija sau sub controlul lor fonduri ale Clubului vor depune o garantie stabilita de Comitet. Costurile financiare pentru constituirea garantiei, vor fi suportate de catre Club.

4 – Anul financiar al acestui Club incepe la 1 Iulie si se sfarseste la 30 Iunie, iar pentru incasarea cotizatiilor membrilor, el va fi impartit in doua perioade semestriale, prima de la 1 iulie  la 31 decembrie si a doua de la 1 ianuarie la 30 iunie. Achitarea catre R.I. a cotizatiilor individuale (per capita) si a abonamentelor la revista “The Rotarian” se va face la 1 iulie si la 1 ianuarie ale fiecarui an, pe baza numarului de membrii ai clubului, existenti la aceste date.

(Nota: abonamentele la revista, pentru membrii admisi in cursul unei perioade semestriale, sunt platibile prin grija secretarului).

5 – La inceputul fiecarui an financiar, Comitetul va pregati sau va cere sa se pregateasca un buget cu estimarea veniturilor si a cheltuielilor pentru acel an, care, avand aprobarea Comitetului, va indica limita cheltuielilor pentru obiectivele respective, in afara de cazul in care Comitetul a decis altfel.

Art. XI ADMITEREA DE NOI MEMBRII (pentru toate categoriile de membrii)

1 – Numele unui viitor membru propus de un membru activ, decan activ, sau retras din afaceri, al Clubului va fi prezentat in scris Comitetului prin secretarul Clubului. Propunerea va fi tinuta, pentru moment, confidential, in afara de cazul in care Comitetul aproba o alta procedura.

2 – Comitetul se va asigura ca propunerea intruneste criteriile de clasificare si eligibilitate prevazute in Statutul Clubului.        

3 – Comitetul va aproba sau respinge propunerea in decurs de 30 de zile de la prezentarea ei si-l va informa pe propunator despre decizia luata, prin secretarul Clubului.

4 – Daca decizia Comitetului este favorabila, viitorul membru va fi informat asupra obiectivelor Rotary si asupra privilegiilor si responsabilitatilor membrilor (inclusiv cea a categoriei de membru propusa), dupa care i se va cere sa semneze cererea de admitere si sa permita ca numele lui, ca si calificarea propusa sa fie  publicate in Club.

5 – Daca in decurs de sapte (7) zile de la data publicarii propunerii, Comitetul nu primeste nicio obiectie scrisa la aceasta din partea vreunui membru al Clubului (altul decat un membru de onoare), candidatul, dupa achitarea taxei de admitere (daca nu este membru de onoare) prevazuta in acest regulament, va fi considerat ales membru al Clubului. Daca vreo obiectie a fost inaintata Comitetului, acesta o va supune la vot la urmatoarea reuniune. Daca in ciuda acestei obiectii, admiterea este aprobata, candidatul, dupa achitarea taxei de admitere (daca nu este membru de onoare), va fi considerat ales membru al Clubului.

6 – Dupa alegere, presedintele se va ocupa de organizarea ceremoniei de introducere a noului membru, secretarul Clubului ii va elibera o legitimatie de membru si va raporta admiterea noului membru la R.I.; comisia pentru difuzarea informatiei Rotary va pregati un material informativ adecvat pentru a fi prezentat la introducere si va desemna un membru care va sprijini asimilarea noului membru.

Art. XII REZOLUTII

Nicio hotarare sau motiune care sa angajeze acest Club, in orice problema, nu va fi luata in consideratie inainte de a fi examinata de Comitet. Daca astfel de hotarari sau motiuni sunt prezentate la o reuniune a Clubului, ele vor fi transmise Comitetului fara a fi discutate.

Art. XIII – ORDINEA DE ZI A REUNIUNILOR

– Deschiderea reuniunii;

– Prezentarea oaspetilor si a rotarienilor aflati in vizita;

– Corespondenta si comunicari

– Rapoartele comisiilor daca exista;

– Probleme nerezolvate;

– Probleme noi;

– Luari de cuvant sau alte expuneri programate;

– Inchiderea reuniunii.

Art. XIV AMENDAMENTE

Prezentul Regulament poate fi modificat in cursul oricarei reuniuni curente, cvorumul fiind intrunit, prin votul a 2/3 din membrii prezenti, cu conditia ca notificarea amendamentului propus sa fi fost adusa la cunostinta fiecarui membru cu cel putin zece (10) zile inaintea reuniunii. Niciun amendament sau completare nu pot fi aduse prezentului Regulament daca nu sunt compatibile cu Statutul Clubului si cu Statutul si Regulamentul R.I.

Daca exista indoieli cu privire la amendamentele propuse, acestea pot fi aduse la cunostinta Secretarului general al R.I. pentru a fi examinate de Consiliul Central al R.I.

Pentru toate dispozitiile prezentului Regulament, cuvantul membru se aplica in egala masura atat femeilor cat si barbatilor.

===================================

IMPORTANT: Se poate vizualiza acest document si in varianta PDF, daca dati click  AICI sau daca copiati urmatorul link in browserul dumneavoastra de Internet:

https://www.rotarybvp.ro/wp-content/uploads/pdf/regulament-valea-prahovei.pdf

ATENTIE: Daca nu aveti instalata pe calculatorul d-voastra aplicatia Adobe Acrobat puteti vizualiza raportul in conditii optime dor prin instalarea acestui plugin care este distribuit in mod gratuit de catre Adobe si poate fi descarcat de AICIhttp://get.adobe.com/reader/

Voteaza articol:
(0 voturi, medie: 0,00 din 5)
Încarc...
· 3.532 afisari
Publicitate
RAPORT DE ANALIZA Piata Imobiliara

Ce parere ai?